×

Veelgestelde vragen

Antwoord op veelgestelde vragen vind u op deze pagina.

Financiering

Geïndiceerde zorg is zorg waarvoor een indicatiebesluit nodig is. Dat kan zijn onder één van de volgende vier zorgwetten:
- De Wet langdurige zorg (WLZ)
- De Zorgverzekeringswet (ZVW)
- De Jeugwet (JW)
- De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Een indicatie voor de WLZ vraag je aan bij het CIZ.
Een indicatie voor de ZVW loopt via de zorgverzekering. Kijk hiervoor op de site van de betreffende zorgverzekeraar.
Een indicatie voor de JW vraag je aan bij de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven. Kijk hiervoor op de site van de betreffende gemeente.
Een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of gecertificeerde instelling kunnen ook een verwijzing schrijven. Dan is er geen indicatie van de gemeente nodig.
Een indicatie voor de WMO vraag je aan bij de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven. Kijk hiervoor op de site van de betreffende gemeente.

Voor de WLZ kun je de eigen bijdrage berekenen op de site van het CAK
Voor de ZVW kun je terecht bij het Zorginstituut
Voor de Jeugdwet geldt een ouderbijdrage. Deze wordt bepaald door de gemeente die volgens het woonplaatsbeginsel verantwoordelijk is.
Voor de WMO kun je de website van het CAK raadplegen.

Over de website

Het eerste jaar is het gebruik van verwijsgids voor iedereen die een account aanmaakt gratis. Na dit jaar krijgt u de vraag of u gebruikt wilt blijven maken van verwijsgids tegen betaling. U moet hiervoor altijd eerst toestemming geven. Het is nog niet precies bekend wat de kosten zullen worden. We gaan uit van een bedrag per maand, onder de € 10,- voor zorgaanbieders.
Voor zorgzoekers zal het gebruik gratis blijven.

Geef het door! Ons doel is om een zo compleet en overzichtelijk mogelijk overzicht te maken van het zorgaanbod. Als blijkt dat de filters moeten worden aangepast dan zullen we hiertoe actie ondernemen.

Wanneer je geen persoonsgegevens gebruikt van cliënten houdt je je aan de voorwaarden van de AVG

De kans is groot dat dit komt omdat je zelf nog geen account hebt aangemaakt op de site. Wanneer je via de knop inschrijven. een account aanmaakt overschrijft deze de gegevens die al in de verwijsgids zijn opgenomen. Hier kun je middels filters ook invullen wat jullie zorgaanbod is.

In eerste instantie was aangegeven dat het eerste jaar gebruik van de website gratis zou zijn, maar dingen duren langer dan gehoopt. We willen het eerste jaar gratis pas laten ingaan als de site goed werkt, en dat doet ie nog niet. Daardoor kunnen partijen er ook geen optimaal gebruik van maken en dat is de hele bedoeling van de website.

Tegen de tijd dat het jaar opnieuw ingaat zal er weer een berichtje uitgaan. Er zullen hoe dan ook geen kosten in rekening worden gebracht als daar niet expliciet toestemming voor is geven.

Praktisch

Snelkoppeling maken op je android telefoon:
• Ga naar verwijsgids.nl.
• Tik rechts boven op de drie puntjes
• Kies voor “toevoegen aan startscherm”.
• Er staat nu een icoontje op je telefoon.

Snelkoppeling maken op je Apple telefoon of ipad:
• Ga naar verwijsgids.nl
• Tik op het deel-icon (vierkant met pijl omhoog)
• Ga naar beneden naar de extra opties
• Kies voor “zet op beginscherm”
• Er staat nu een icoontje op je telefoon